Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
MINISTER OF DEFENCE II ATTENDS A CONVERSION CEREMONY

BERAKAS, Thursday, 5 July 2018 - A Filipino woman, Aileen Robles Martin, embraced the Islamic faith by reciting the Declaration of Faith (Dua Kalimah Syahadah) in a conversion ceremony that took place at Kampong Lambak, Jalan Pasir Berakas, Brunei Muara District.


She chose Siti Khadijah binti Abdullah as her Muslim name.

In attendance as the Guest of Honour to witness the ceremony was Minister of Defence II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Major General (Retired) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.

MENTERI PERTAHANAN KEDUA MENGHADIRI MAJLIS PENGISLAMAN

BERAKAS, Khamis, 5 Julai 2018 - Seorang wanita rakyat Filipina, Aileen Robles Martin, telahpun memilih agama Islam sebagai pegangan baru hidupnya dengan melafazkan Dua Kalimah Syahadah di dalam satu majlis pengislaman yang telah diadakan di Kampong Lambak, Jalan Pasir Berakas di Daerah Brunei dan Muara hari ini.

Beliau seterusnya telah memilih nama Islamnya sebagai Siti Khadijah binti Abdullah.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis dan menyaksikan malis pengislaman tersebut ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.

Attachments