Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​ MINISTRY OF DEFENCE HEAD OFFICE

  Second Minister of Defence
  Menteri Pertahanan Kedua
Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Major General (Rtd) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi
bin Haji Mohd Yussof
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386000
Fax: +673-2382110

  Royal Brunei Armed Forces Commander
Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
Major General (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat
Ministry of Defence

Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386300
Fax: +673-2383064


Permanent Secretary
Setiausaha Tetap
Brigadier General (Rtd) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma'awiah
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386100/ +673-286345
Fax: +673-2380465/ +673- 2382641


Deputy Permanent Secretary
Timbalan Setiausaha Tetap
Haji Amiruddin bin Haji Mohd Hassan
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386310
Fax: +673-2381163Deputy Permanent Secretary
Timbalan Setiausaha Tetap
Pengiran Dr Haji Mohd Esa Al-Islam bin Pengiran Haji Mohd Yunus
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam

Tel: +673-2386753
Fax: +673-2380465
 
CIVILIAN DIRECTORATES  MILITARY DIRECTORATES

Directorate of Development 
& Work Services
Jabatanarah Pembangunan & Perkhidmatan Kerja
Hajah Marliyana binti Haji Abdullah Fung
Director of Development & Work Services
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386382
Fax: +673-2382156
Email: ddws@mindef.gov.bn

 
 
Directorate of Intelligence
Jabatanarah Perisikan
Colonel (U) Haji Mohd Muluddin bin Awang Haji Latif
Director of Intelligence
Ministry of Defence

Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386343
Fax: +673-2338867
Email : intel@mindef.gov.bn

Directorate of Finance & Acquisition
Jabatanarah Kewangan & Perolehan
Poh Kui Choon
Director of Finance & Acquisition
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386379
Fax: +673-2381069
Email: dfa.finance@mindef.gov.bnDirectorate of Personnel 
Jabatanarah Keanggotaan
Colonel (U) Haji Alirupendi bin Haji Perudin
Director of Personnel
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386339
Fax: +673-2386830Directorate of Administration & Manpower
Jabatanarah Pentadbiran & Tenaga Manusia
Haji Abd Malik bin Haji Kamis
Acting Director of Administration & Manpower
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386354
Fax: +673-2341487
Email: jptm.administration@mindef.gov.bn

 
Directorate of Logistic
Jabatanarah Logistik
Lieutenan Colonel Haji Abd Kadir bin Haji Mahmud
Director of Logistic
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386333
Fax: +673-2337072
Email : dir_logs@mindef.gov.bnDirectorate of Defence Policy 
Jabatanarah Dasar Pertahanan
Haji Adi Ihram bin Dato Paduka Haji Mahmud
Director of Defence Policy
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386290
Fax: +673-2383152


 
Directorate of Force Capability Development
Jabatanarah Perkembangan Keupayaan Tentera
Colonel Pg Azmali bin Pg Haji Mohd Salleh
Director of FCD
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Email : dfcd@mindef.gov.bn

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute of Defence and Strategic Studies (SHHBIDSS)
Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Haji Muhd Shahrul Nizzam bin Umar
Director of SHHBIDSS
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386987
Fax: +673-2381424Performance Optimisation Centre
Pusat Optima Kecergasan Tentera
Colonel (U) Pg Haji Mohd Hasreen bin Pg Haji Ali Hassan
Director of POC
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Email: poc@mindef.gov.bn


Defence Information Technology Unit
Unit Teknologi Maklumat Pertahanan
Lieutenant Colonel Caslindawati binti Samil
Chief Information Officer
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386491 / 676
Fax : +673-2383893
Email : ditu@mindef.gov.bnRBAF Inspectorate Unit
Unit Inspektorat ABDB
Colonel Khairil bin Haji Ismail
Head of RBAF Inspectorate Unit
Ministry of Defence 
Bolkiah Garrison BB3510
Email : hdinsp.rbaf@mindef.gov.bn

Office of Strategy Management
Pejabat Pengurusan Strategi
Alina binti Abang Haji Omarzuki
Strategy Management Officer
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2382167
Fax : +673-2384137
Email : osm@mindef.gov.bn

 
RBAF Religious Department
Jabatan Agama ABDB (JAMA'AT)
Commander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, RBN
Head of RBAF Religious Department
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386503 / 2386575
Fax : +673-2386504
Email : jamaat@mindef.gov.bnPublic Relations Unit
Unit Perhubungan Awam
Lieutenant Colonel Dk Sri Rohayou binti Pg Matarsat
MINDEF Spokesperson
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +6732-2386371 / 372 / 938
Fax: +673-2381934 
Email: pru@mindef.gov.bn


Technical Equipment Maintenance Division
Bahagian Kelengkapan Teknikal dan Pemeliharaan
Muhd Zulizzi bin Haji Yahya
General Manager
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +6732-2386621 
Fax: +673-2386168
Email: temd@mindef.gov.bnROYAL BRUNEI ARMED FORCES UNITS

 
Royal Brunei Land Force Headquarters
Markas Tentera Darat Diraja Brunei
Brigadier General Haji Muhd Haszaimi bin Bol Hassan

Royal Brunei Land Force Commander
Berakas Garrison BB1214
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2311200
Fax: +673-2393025

Royal Brunei Navy Headquarters
Markas Tentera Laut Diraja Brunei
First Admiral Dato Seri Pahlawan Haji Othman bin Haji Suhaili @ Suhaily
Royal Brunei Navy Commander
Muara Base BT1328
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2775220
Fax: +673-2770145
Email: nrc_rbn@mindef.gov.bn​

Royal Brunei Air Force Headquarters
Markas Tentera Udara Diraja Brunei
Brigadier General (U) Dato Seri Pahlawan Mohd Sharif bin Dato Paduka Haji Ibrahim
Royal Brunei Air Force Commander
Rimba Link BE3119
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2348100
Fax: +673-2396037

RBAF Joint Force Headquarters
Markas Angkatan Bersama ABDB
Brigadier General Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir
RBAF Joint Force Commander
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386928
Fax: +673-2386519


RBAF Defence Academy Headquarters
Markas Akademi Pertahanan ABDB
Muara Tutong Highway
Kampong Tanah Jambu BU1129
Negara Brunei Darussalam
Tel : +673 -2367201/ 202
Fax : +673-2367203RBAF Training Institute Headquarters
Markas Institut Latihan ABDB

Colonel (U) Haji Haszahidi bin Haji Ahmad Daud
RBAF Training Institute Commandant
Penanjong Garrison
Tutong TA2741
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-4229110
Fax: +673-4233042


Gurkha Reserve Unit
Unit Simpanan Gurkha
Lieutenant Colonel Pg Haji Mohd Sufri bin Pg Haji Rosli
Gurkha Reserve Unit Commandant
Sungai Akar Camp BC4115
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2330923 ext 6111
Fax: +673-2341069​