Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ MINISTRY OF DEFENCE HEAD OFFICE


  ​Minister At The Prime Minister's Office and 
Minister of Defence II
Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II
Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Major General (Retired)
Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof
Ministry of Defence
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386208

  Royal Brunei Armed Forces Commander
Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
Major General Dato Paduka Seri  Haji Muhd Haszaimi bin Bol Hassan
Ministry of Defence

Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386300


Permanent Secretary, Ministry of Defence
Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan
Brigadier General (Retired) Dato Seri Pahlawan Alirupendi bin Haji Perudin
​Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386310
Fax: +673-2381163Deputy Permanent Secretary Ministry of Defence
Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan
Dayang Poh Kui Choon
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam

Tel: +673-2386753
Fax: +673-2380465


 
CIVILIAN DIRECTORATES  MILITARY DIRECTORATES

Directorate of Development 
& Work Services (DDWS)
Jabatanarah Pembangunan & Perkhidmatan Kerja
Sr Hajah Wan Farhani binti Haji Suhaili
Acting Director of DDWS
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386382
Fax: +673-2382156
Email: ddws@mindef.gov.bn

Centre of Science and Technology Research
and Development (CSTRAD)
Pusat Penyelidikan dan Perkembangan
Sains danTeknologi​
Lieutenant Colonel (U) Schufin bin Haji Brahim
Acting Director of  CSTRAD

Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673 2386294
Fax : +673 2382544
Email : cstrad@mindefgov.bn

 
 
Directorate of Intelligence
Jabatanarah Perisikan
Colonel (U) Haji Mohd Muluddin bin Awang Haji Latif
Director of Intelligence
Ministry of Defence

Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386343
Fax: +673-2338867
Email : intel@mindef.gov.bn


Directorate of Personnel 
Jabatanarah Keanggotaan
Colonel Haji Ismadi bin Haji Jumat​
Director of Personnel
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386339
Fax: +673-2386830​

Directorate of Finance & Acquisition
Jabatanarah Kewangan & Perolehan
Hajah Leny Mailinawati binti Haji Mayalin
Act Director of DFA
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510

Tel: +673-2386379
Fax: +673-2381069

Email: dfa.finance@mindef.gov.bn


Directorate of Logistic
Jabatanarah Logistik
Colonel Haji Abdul Mutalip bin Bujang
Director of Logistic
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386333
Fax: +673-2337072
Email : dir_logs@mindef.gov.bn

Directorate of Administration & Manpower
Jabatanarah Pentadbiran & Tenaga Manusia
Alina binti Abang Haji Omarzuki
Acting Director of Administration & Manpower

Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386354
Fax: +673-2341487
Email: jptm.administration@mindef.gov.bn

 
Directorate of Force Capability Development
Jabatanarah Perkembangan Keupayaan Tentera​
Lieutenant Colonel (U) Peter bin Ulat @ Yulat
Director of Force Capability Development
Ministry of Defence

Bolkiah Garrison BB3510
Email : dfcd@mindef.gov.bn


Directorate of Defence Policy 
Jabatanarah Dasar Pertahanan​
Marina binti Abdullah Sitau
Acting Director of Defence Policy
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386290
Fax: +673-2383152


Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute of Defence & Strategic Studies (SHHBIDSS)
Institut Pengajian Pertahanan & Strategik SHHB
Haji Abdul Malik bin Haji Kamis
Acting Director of SHHBIDSS
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386987
Fax: +673-2381424


 

Performance Optimisation Centre
Pusat Optima Kecergasan Tentera
Lieutenant Colonel (U) Awang Suhaimi bin Awang Jamali
Acting Director of POC
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Email: poc@mindef.gov.bn


RBAF Religious Directorate
Jabatanarah Agama ABDB (JAMA'AT)
Commander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, RBN
​​Director of RBAF Religious Directorate 
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386503 / 2386575
Fax : +673-2386504
Email : jamaat@mindef.gov.bn

Defence Information Technology Unit
Unit Teknologi Maklumat Pertahanan
Major Pengiran Hairul Nizam bin Pengiran Haji Ali
Chief Information Officer
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386491 / 676
Fax : +673-2383893
Email : ditu@mindef.gov.bnRBAF Inspectorate Unit
Unit Inspektorat ABDB
Colonel Hajah Suriyati binti Haji Junaidi
Head of RBAF Inspectorate Unit
Ministry of Defence 
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386971
Email : hdinsp.rbaf@mindef.gov.bn

Office of Strategy Management
Pejabat Pengurusan Strategi
Alina binti Abang Haji Omarzuki
Head of Strategy Management Office
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386954
Fax : +673-2384137
Email : osm@mindef.gov.bn

Public Relations Unit
Unit Perhubungan Awam
Lieutenant Colonel (U) Hasnul Alwe bin Matassan
MINDEF Spokesperson
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +6732-2386371 / 372 / 938
Fax: +673-2381934 
Email: pru@mindef.gov.bn

Technical Equipment Maintenance Division (TEMD)
Bahagian Kelengkapan Teknikal dan Pemeliharaan
Muhd Zulizzi bin Haji Yahya
TEMD General Manager
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +6732-2386621 
Fax: +673-2386168
Email: temd@mindef.gov.bn

Judge Advocate General's (JAG) Office
Pejabat Perundangan Tentera
Colonel Norsuriati binti Haji Sharbini
Head of Judge Advocate General's (JAG)
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386919 / 920
Fax : +673-2382479
Email : jag.office@mindef.gov.bn 
ROYAL BRUNEI ARMED FORCES UNITS

 
Royal Brunei Land Force Headquarters
Markas Tentera Darat Diraja Brunei
 Brigadier General Haji Mohammad Shanonnizam bin Sulaiman
Royal Brunei Land Force Commander
Berakas Garrison BB1214
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2311200
Fax: +673-2393025

Royal Brunei Navy Headquarters
Markas Tentera Laut Diraja Brunei
Captain Haji Mohamad Sarif Pudin bin Matserudin, RBN
Acting Commander of Royal Brunei Navy 

Muara Base BT1328
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2775220
Fax: +673-2770145
Email: nrc_rbn@mindef.gov.bn​

Royal Brunei Air Force Headquarters
Markas Tentera Udara Diraja Brunei
Brigadier General (U) Dato Seri Pahlawan Mohd Sharif bin Dato Paduka Haji Ibrahim
Royal Brunei Air Force Commander
Rimba Link BE3119
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2348100
Fax: +673-2396037

RBAF Joint Force Headquarters
Markas Angkatan Bersama ABDB
Colonel (U) Hismawadi bin Haji Mohammad Said
Acting Joint Force Commander RBAF

Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386928
Fax: +673-2386519

RBAF Defence Academy Headquarters
Markas Akademi Pertahanan ABDB
 Colonel Pengiran Sharifuddin bin Pengiran Haji Yussof
RBAF Defence Academy Commandant 
Muara Tutong Highway
Kampong Tanah Jambu BU1129
Negara Brunei Darussalam
Tel : +673 -2367201/ 202
Fax : +673-2367203


Training Institute RBAF Headquarters
Markas Institut Latihan ABDB

Colonel Pengiran Noor Rumaizi bin Pengiran Othman
Commandant of Training Institute RBAF
Penanjong Garrison
Tutong TA2741
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-4229110
Fax: +673-4233042

Gurkha Reserve Unit
Pasokan Simpanan Gurkha
Lieutenant Colonel Muhd Suradzin bin Haji Muhd Yusof
Gurkha Reserve Unit Commandant
Sungai Akar Camp BC4115
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2330923 ext 6111
Fax: +673-2341069​