Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​PENDAFT​​ARAN DITUTUP
BAGI BAKAL-BAKAL REKRUT LELAKI PENGAMBILAN KE-176
 ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Pendaftaran telah dibukakan bermula pada 
Hari Selasa, 18 Jun 2024 hingga hari Khamis, 27 Jun 2024.​​

PENDAFTARAN AKAN DATANG
BAGI BAKAL-BAKAL REKRUT LELAKI PENGAMBILAN KE-177
ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Pendaftaran akan dibukakan untuk menceburi Kerjaya Tentera sebagai Bakal Rekrut Lelaki Pengambilan ke-177 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang mana akan menjalankan latihan bermula pada 05 Mei 2025 hingga 22 Ogos 2025, mengikut syarat-syarat kelayakan dan kemasukan yang telah ditetapkan.

Pendaftaran akan dibukakan bermula pada
Hari Isnin, 21 Oktober 2024 hingga Hari Khamis, 31 Oktober 2024.​
(Tertakluk kepada sebarang perubahan)

​TATACARA PENDAFTARAN

Pejabat Pengambilan​​ melalui Jabatanarah Keanggotaan, Kementerian Pertahanan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai dengan tatacara pendaftaran Bakal Rekrut Lelaki Penga​mbilan ke-177 ABDB akan diadakan secara PANDU LALU (DRIVE-THRU) sahaja. (Tertakluk kepada sebarang perubahan)

1.  Pendaftaran secara pandu lalu (drive-thru) akan dijalankan bertempat di Pusat Boling Padang, Kompleks Sukan Negara Hassanal BolkiahKeterangan lanjut bagi tempat/lokasi bolehlah melayari di laman sesawang http://www.mindef.gov.bn (Career - Military Recruitment (male)).

2.    Pemohon akan menyerahkan risalah-risalah seperti berikut:

 •   1x Salinan Kad Pengenalan Pintar,
 •   1x Salinan Sijil-Sijil Akademik. 

3.    Tarikh dan masa bagi pendaftaran pandu lalu adalah seperti berikut:

Tarikh​ 21 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2024
 (kecuali hari Juma'atSabtuAhad dan Hari Kelepasan Awam)

​Jam

0830 pagi hingga 1100 pagi

dan

1430 petang hingga 1600 petang


4.  Peta bagi pendaftaran pandu lalu iaitu di Pusat Boling Padang, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah adalah seperti berikut:


5.   Pemohon yan​g layak akan diberikan nota kecil bagi pembahagian tarikh dan masa untuk hadir ke Pejabat Pengambilan ABDB bagi proses seterusnya iaitu pemeriksaan ketinggian, berat badan dan Indeks Jisim Tubuh (IJT).

6.  Semasa pemeriksaan ketinggian, berat badan dan Indeks Jisim Tubuh (IJT), mana-mana pemohon yang kurang sihat hendaklah memakai sungkup muka (face mask).

7. Makluman seterusnya akan disampaikan kepada pemohon yang telah lulus semasa proses kemasukan awal dan pemeriksaan Indeks Jisim Tubuh (IJT) yang dinyatakan di atas.

8.    Pemohon-pemohon yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan tidak akan di proses.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemohon-pemohon mestilah berumur 18 tahun dan tidak melebihi 25 tahun (0 bulan 0 hari) pada

16 Mei 2025.

Alamat Pejabat Pengambilan (pemohon akan hadir mengikut giliran yang diberikan):

Pejabat Pengambilan Jabatanarah Keanggotaan, Bolkiah Garison

(berdekatan dengan bangunan Pancaragam ABDB)​​


Pemohon-pemohon mestilah membawa risalah-risalah seperti:

- Kad Pengenalan Pintar asal.

- Sijil Kelulusan Akademik Sekolah yang asal.


Pemohon-pemohon mestilah berpakaian kemas semasa sesi pendaftaran.
Tempat Letak Kereta:
Kawasan letak kereta di belakang bangunan Pancaragam ABDB

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi: 

Pejabat Pengambilan Jabatanarah Keanggotaan 
Bolkiah Garison  
Tel: 2386898

Atau layari laman web: 

http://www.mindef.gov.bn (Career - Military Recruitment (male)).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN DAN KEMASUKAN BAGI MENCEBURI KERJAYA TENTERA

SEBAGAI BAKAL REKRUT LELAKI ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Berikut adalah syarat-syarat kategori dan kemasukan serta proses pemilihan bagi yang berminat untuk menceburi Kerjaya Tentera sebagai Bakal Rekrut Lelaki Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.​

1.   Kategori.​   Terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang mempunyai Kad Pengenalan Pintar berwarna 'KUNING' ​sahaja dan terdiri daripada 2 kategori di bawah ini:

Kategori A
Kategori B
Terdiri dari salah satu daripada 7 puak jati Bangsa Melayu seperti berikut:

a)     Brunei

b)     Tutong

c)     Belait

d)     Kedayan

e)     Dusun

f)      Murut

g)     Bisaya
​a) Mempunyai surat kuasa undang-undang negara bertulis mengenai dengan KERAKYATAN.

b) Pemohonan yang lahir di luar negara.

c) Bukan dari puak jati Bangsa Melayu (seperti di Kategori A).

d) Pemohon hendaklah berugama Islam serta menurut adat resam Melayu.

e) Pemohon hendaklah menghadapkan surat permohonan untuk masuk berkhidmat dengan ABDB berserta dengan risalah yang diperlukan.


2.   Taraf Kelamin.   Pemohon adalah berstatus bujang atau berkahwin.

3.  Umur.​​   Pemohon hendaklah beru​mur diantara 18 tahun hingga 25 tahun dan tidak melebihi 25 tahun 0 bulan 0 hari pada 16 Mei 2025.

4.   Ketinggian Badan dan Indeks Jisim Tubuh.​   Sihat tubuh badan dan memenuhi syarat ketinggian dan Indeks Jisim Tubuh Badan seperti berikut:

KelayakanCatitan
​KetinggianMinima 155cm (5 kaki 1 inci)
Indeks Jisim Tubuh (IJT) atau Body Mass Index (BMI)
Lingkungan 19 hingga 27 IJT/BMI


5.  ​Tahap Kesihatan.   Pemohon dikehendaki untuk mengisi Borang Deklarasi Sejarah Kesihatan dan akan menjalani pemeriksaan kelayakan kesihatan sebelum mengikuti proses pemilihan awal. Pemohon hendaklah sihat, tidak ada masalah pendengaran, tidak cacat anggota dan tidak mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit kronik, masalah pernafasan, masalah jantung, masalah mental serta bekas kecederaan teruk seperti patah pada bahagian tubuh badan dan sebagainya. Pemohon juga mestilah mempunyai tahap kesihatan pergigian​ yang baik.

6.  ​Tapisan Keselamatan.   Setiap pemohon hendakla​h bebas daripada sebarang kesalahan awam atau jenayah, tidak pernah disabit atau diadu, tidak pernah terlibat dengan mana-mana kesalahan yang melibatkan agensi luar seperti Pasukan Polis Diraja Brunei, Mahkamah Awam dan Syariah, Biro Kawalan Narkotik, Biro Mencegah Rasuah dan sebagainya.  Setiap pemohon akan menjalani Tapisan Keselamatan (Security Vetting) dan Ujian Air Kencing (UAK) yang akan dikendalikan oleh pihak ABDB.

7.  Kelayakan Akademik.   Pemohon mestilah mempunyai kelayakan akademik seperti berikut:

 • ​Minima 2 Kredit (Gred A, B atau C) Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge peringkat biasa 'O' Level di dalam apa sahaja mata pelajaran.
 • BTEC Level 2 Extended Certificate.
 • ISQ (Industrial Skill Qualification).
 • BDTVEC Skill Certificate 2.
 • NTC 2 (National Trade Certificate).
 • STPUB.
 • dan yang sebanding dengan 2 Kredit 'O' Level (Gred A, B atau C).

Pemohon yang mempunyai Kelulusan Tertinggi (HND) ke atas hendaklah menghadapkan surat permohonan masuk berkhidmat sebagai Bakal Rekrut. Setiap kelulusan hendaklah mendapat pengiktirafan daripada pihak Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan (MKPK)​ Negara Brunei Darussalam.​

PROSES UJIAN/PEMILIHAN.

Pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat kategori dan kemasukan akan dipanggil bagi mengikuti Proses Pemilihan sepertimana yang dihuraikan di bawah ini.


FASA​​​PROSES UJIAN YANG DIJALANKAN ​ ​ ​ ​

FASA P​ERTAMA

1. Memenuhi syarat-syarat kemasukan dan kelayakan yang telah ​ditetapkan.

2. Pemeriksaan ketinggian badan dan Indeks Jisim Tubuh Badan/Body Mass Index (IJT/BMI).

​​​


​FASA KEDUA
​​​
​​UJIAN BERTULIS

 1. ​​Ujian Aptitude    
 2. Literasi

UJIAN RENANG

Berenang sejauh 50 meter (Kuak Dada dan Kuak Bebas sahaja).

* Calon yang gagal ujian renang tidak akan mengikuti proses seterusnya.UJIAN KETAHANAN JASMANI
Ujian​​Masa/Reps​​​
Catitan

Larian
 2.4 Km

Tidak boleh melebihi 12 minit 30 saat
Mesti lulus semua ujian​ ​ ​

Sit Up

Tidak boleh kurang dari 
40 reps

Push Up

Tidak boleh kurang dari 
40 repsFASA KETIGA

1.   ​​​Tapisan Keselamatan.

​​2.   Pemeriksaan Pergigian.

3.   Pemeriksaan Kesihatan.

* Disahkan oleh Pegawai Pergigian & Pegawai Perubatan ABDB. ​


FASA KEEMPAT

1.   Temuduga Unit-Unit.
2.​ ​ ​ ​Pemeriksaan Kesihatan Terakhir.

**NOTA : Proses Ujian/Pemilihan adalah tertakluk kepada sebarang perubahan.

Pembukaan Pendaftaran Rekrut Lelaki bagi tahun 2024-2025.


Pengambilan IntekTarikh PendaftaranTarikh​ Latihan
178
20 Jan 2025 hingga 30 Jan 202501 Sept 2025 hingga 19 Dis 2025
* Tertakluk pada sebarang​​ perubahan
​​​
PERINGATAN:

1.  Pemohon yang LULUS secara kes​eluruhannya dan yang telah DISOKONG PENUH oleh Badan Temuduga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan diserahkan kepada Kompeni Rekrut Institut Latihan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Penanjong Garison bagi mengikuti latihan iaitu Holding Platoon selama 02 minggu dan Latihan Asas Ketenteraan selama 03 bulan.  

2. Perlu diingatkan bahawa pemohon yang LULUS secara keseluruhannya dan telah DISOKONG PENUH hendaklah mempunyai Indeks Jisim Tubuh/Body Mass Index (IJT/BMI) pada lingkungan yang telah ditetapkan iaitu antara 19 hingga 27 sebelum tarikh melapor bagi mengikuti latihan dilaksanakan. Mana-mana pemohon yang tidak memenuhi kriteria ini sepertimana yang digariskan tidak akan dipertimbangkan untuk mengikuti latihan yang dipohonkan.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi Pejabat Pengambilan ABDB pada waktu berkerja.

Tel:  2386898