Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​PENDAFT​​ARAN DITUTUP
BAGI BAKAL-BAKAL PEGAWAI KADET LELAKI DAN WANITA
PENGAMBILAN KE-24 SIRI 02/2024
 ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Pendaftaran telah dibukakan bermula pada 
Hari Isnin, 03 Jun 2024 hingga Hari Khamis, 20 Jun 2024.
Jam Pendaftaran bermula 0730 pagi hingga 1630 petang.

PENDAFTARAN AKAN DATANG
BAGI BAKAL-BAKAL PEGAWAI LELAKI DAN WANITA
PENGAMBILAN KE-25 SIRI 01/25
ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Pendaftaran akan dibukakan untuk menceburi Kerjaya Tentera sebagai Bakal-Bakal Pegawai Lelaki dan Wanita Pengambilan ke-25 Siri 01/25 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang mana akan menjalankan latihan bermula pada Februari 2026 hingga Januari 2027, mengikut syarat-syarat kelayakan dan kemasukan yang telah ditetapkan.

Pendaftaran akan dibukakan bermula pada
Hari Khamis, 02 Januari 2025 hingga Hari Khamis, 16 Januari 2025.
Jam Pendaftaran bermula jam 0730 pagi hingga 1630 petang.​
(Tertakluk kepada sebarang perubahan)

TATACARA PENDAFTARAN​

Pejabat Pengambilan melalui Jabatanarah Keanggotaan, Kementerian Pertahanan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai dengan tatacara pendaftaran bagi Bakal Pegawai Kadet Lelaki dan Wanita Pengambilan Ke-25 Siri 01/2025 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan ​dilaksanakan seperti berikut:

1.  Pendaftaran dibukakan melalui atas talian (online) di laman sesawang http://www.mindef.gov.bn dan menekan di bahagian Career dan seterusnya menekan di bahagian Officer Recruitment.

2.   Pemohon dikehendaki untuk memuat turun borang pendaftaran dan mengisi dengan lengkap risalah dan menyertakan dokumen-dokumen yang disenaraikan di dalam borang tersebut.  BORANG PENDAFTARAN boleh dimuat turun "DI SINI​".

3.  Borang yang sudah lengkap diisi berserta dengan salinan elektronik (scanned copy) segala dokumen-dokumen dan sijil-sijil hendaklah dihantar ke email bahagian Proses Pengambilan Pegawai Kadet di RO.OCS@mindef.gov.bn dengan menggunakan email: @gmail.com, @hotmail.com dan @icloud.com.

4.   Pemohon akan dimaklumkan melalui email bagi pembahagian waktu dan tarikh untuk hadir ke Pejabat Pengambilan ABDB bagi proses seterusnya iaitu Pemeriksaan Ketinggian, Berat Badan dan Indeks Jisim Tubuh atau Body Mass Index (IJT/BMI).

5.   Pemohon hendaklah memberi MAKLUM BALAS melalui email setelah menerima jawapan daripada pihak Pejabat Pengambilan bagi pengemaskinian permohonan dan keberkesanan proses pengambilan.

6.    Jika pemohon lulus pemeriksaan yang tersebut di atas, tarikh untuk temujanji bagi proses seterusnya akan dimaklumkan kepada pemohon.​

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemohon-pemohon mestilah berumur 18 tahun dan tidak melebihi 28 tahun (0 bulan 0 hari) pada Februari 2026 dan bagi pemohon berstatus Professionally Qualified Officer (PQO - Doktor Perubatan, Doktor Pergigian, Peguam) mestilah berumur 18 tahun dan tidak melebihi 35 tahun (0 bulan 0 hari) pada Februari 2026.

Alamat Pejabat Pengambilan (pemohon akan hadir mengikut giliran yang diberikan):
Pejabat Pengambilan Jabatanarah Keanggotaan, Bolkiah Garison

( berdekatan dengan bangunan Pancaragam ABDB )


Pemohon-pemohon mestilah membawa risalah-risalah seperti:

- Kad Pengenalan Pintar asal.

- Sijil Kelulusan Akademik Sekolah yang asal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN DAN KEMASUKAN BAGI MENCEBURI KERJAYA TENTERA 

SEBAGAI BAKAL PEGAWAI KADET LELAKI DAN WANITA ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

​Berikut adalah syarat - syarat kategori dan kemasukan serta proses pemilihan bagi yang berminat untuk menceburi Kerjaya Tentera sebagai Bakal Pegawai Kadet Lelaki dan Wanita Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

​​​1.  Kategori.​     Terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang mempunyai Kad Pengenalan Pintar berwarna 'KUNING' ​sahaja dan terdiri daripada 2 kategori di bawah ini:

Kategori A
Kategori B
Terdiri dari salah satu daripada 7 puak jati Bangsa Melayu seperti berikut:

a)     Brunei

b)     Tutong

c)     Belait​

d)     Kedayan

e)     Dusun

f)      Murut

g)     Bisaya
​a) Mempunyai surat kuasa undang-undang negara bertulis mengenai dengan KERAKYATAN.

b) Pemohonan yang lahir di luar negara.

c) Bukan dari puak jati Bangsa Melayu (seperti di Kategori A).

d) Pemohon hendaklah berugama Islam serta menurut adat resam Melayu.

e) Pemohon hendaklah menghadapkan surat permohonan untuk masuk berkhidmat dengan ABDB berserta dengan risalah yang diperlukan.

​​​2.    Taraf Kelamin.
Lelaki
Wanita

Pemohon hendaklah berstatus bujang dan tidak pernah berkahwin.

Pemohon hendakla​h berstatus bujang, tidak pernah berkahwin, tidak pernah mengandung dan tidak pernah melahirkan anak.


3.  Umur.​​   Pemohon hendaklah berumur diantara 18 tahun hingga 28 tahun dan tidak melebihi 28 tahun 0 bulan 0 hari pada Februari 2026 dan bagi pemohon Professionally Qualified Officer (PQO - Doktor Perubatan, Doktor Pergigian, Peguam) mestilah berumur diantara 18 tahun hingga 35 tahun dan tidak melebihi 35 tahun 0 bulan 0 hari pada Februari 2026.

4.  Ketinggian Badan dan Indeks Jisim Tubuh.​   Sihat tubuh badan dan memenuhi syarat ketinggian dan Indeks Jisim Tubuh Badan seperti berikut:

Kelayakan​ (IJT)

Lelaki

Wanita

Ketinggian Badan Minima

160cm (5 kaki 3 inci)

152cm (5 kaki)

Indeks Jisim Tubuh (IJT) atau Body Mass Index (BMI)

Lingkungan ​19 hingga 27 IJT / BMI​ 


5.  Tahap Kesihatan.    Pemohon dikehendaki untuk mengisi Borang Deklarasi Sejarah Kesihatan dan akan menjalani pemeriksaan kelayakan kesihatan sebelum mengikuti proses pemilihan awal. Pemohon hendaklah sihat, tidak ada masalah pendengaran, tidak cacat anggota dan tidak mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit kronik, masalah pernafasan, masalah jantung, masalah mental serta bekas kecederaan teruk seperti patah pada bahagian tubuh badan dan sebagainya. Pemohon juga mestilah mempunyai tahap kesihatan pergigian yang baik.​

6.   Tapisan Keselamatan.   Setiap pemohon hendaklah bebas daripada sebarang kesalahan awam atau jenayah, tidak pernah disabit atau diadu, tidak pernah terlibat dengan mana-mana kesalahan yang melibatkan agensi luar seperti Pasukan Polis Diraja Brunei, Mahkamah Awam dan Syariah, Biro Kawalan Narkotik, Biro Mencegah Rasuah dan sebagainya. Setiap pemohon akan menjalani Tapisan Keselamatan (Security Vetting)​ dan Ujian Air Kencing (UAK) yang akan dikendalikan oleh pihak ABDB.​

7.   Kelayakan Akademik.​   Pemohon mestilah mempunyai kelayakan akademik minima Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) atau yang sebanding dengannya apa jua bidang yang diceburi. ​Manakala bagi pemohon berstatus Profesionally Qualified Officer (Doktor Perubatan, Doktor Pergigian, Peguam) hendaklah mempunyai minima sijil kelulusan dalam Sarjana Muda Kedoktoran atau Pergigian atau Peguam. Setiap kelulusan hendaklah mendapat pengiktifaran daripada Pihak Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan (MKPK) Negara Brunei Darussalam.​​​​

​PROSES UJIAN/PEMILIHAN

FASA

PROSES ​UJIAN YANG DIJALANKAN

​​FASA PERTAMA

​​
 1. ​​​Memenuhi syarat-syarat kemasukan dan kelayakan yang telah ditetapkan.

 2. Pemeriksaan Indeks Jisim Tubuh atau Body Mass Index (IJT/BMI).​

​​
FASA KEDUA

​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​


UJIAN BERTULIS

 1. ​​​English Proficiency Test.
 2. Psychometric Test.

UJIAN RENANG

​​Berenang sejauh 50 meter (Kuak Dada atau Kuak Bebas sahaja).

Nota: Calon yang gagal ujian renang tidak akan mengikuti proses seterusnya.

​​​​​
UJIAN KETAHANAN JASMANI ​ ​ ​ ​ ​ ​

Status​​

Ujian

Masa/Reps​​

Catitan​Lelaki

​ ​

Larian 2.4 Km

Tidak boleh melebihi 12 minit 30 saat​
​​Mesti lulus semua ujian

Sit Up


Tidak boleh kurang dari 40 reps​

Push Up


Wanita
​ ​

Larian 2.4 Km

Tidak boleh melebihi 14 minit 45 saat

Sit Up


Tidak boleh kurang dari 35 repsPush Up

​​​​Tapisan Keselamatan.


FASA KETIGA

 1. ​​​Pemeriksaan Pergigian.

 2. Pemeriksaan Kes​ihatan.

Nota: Disahkan oleh Pegawai Pergigian & Pegawai Perubatan ABDB.​ ​ ​ ​

FASA KEEMPAT

​​​Badan Penauliahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei

 1. Temuduga Sindiket.

 2. Individual Presentation.

 3. Perbincangan Berkumpulan.

 4. Planning Exercise.

 5. Leaderless Exercise.

 6. Command and Task.

Nota:  Badan Penauliahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (BP ABDB) merupakan satu badan yang bersidang dalam pemilihan Bakal Pegawai Kadet ABDB yang dijalankan dalam jangkamasa 4 hari ke 5 hari.


FASA KELIMA

​​​Badan Temuduga Akhir

Pemohon yang disokong semasa Badan Penauliahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (BP ABDB) akan mengikuti Temuduga Akhir.

**NOTA : Proses Ujian/Pemilihan adalah tertakluk kepada sebarang perubahan.


PERINGATAN:

1.   Pemohon yang LULUS secara keseluruhannya dan yang telah DISOKONG PENUH oleh Badan Temuduga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan diserahkan kepada Sekolah Pegawai Kadet, Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kampung Tanah Jambu bagi mengikuti Latihan Kursus Pegawai Kadet selama 48 minggu.

2.   Perlu diingatkan bahawa pemohon yang LULUS secara keseluruhannya dan telah DISOKONG PENUH hendaklah mempunyai Indeks Jisim Tubuh atau ​Body Mass Index (IJT/BMI) pada lingkungan yang telah ditetapkan iaitu antara 19 hingga 27 sebelum tarikh melapor bagi mengikuti latihan dilaksanakan. Mana-mana pemohon yang tidak memenuhi kriteria ini sepertimana yang digariskan tidak akan dipertimbangkan untuk mengikuti latihan yang dipohonkan.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi Pejabat Pengambilan ABDB pada waktu berkerja.

Tel:  2386898